Tietosuoja

KUULOLIIKE KORVABUUSTI OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste koskee Kuuloliike Korvabuusti Oy:n verkkosivuja. Kuuloliike Korvabuusti Oy käsittelee asiakkaiden henkilötietoja yhteydenottopyynnön käsittelemiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseen. Lisäksi käsittelemme verkkosivuilla kävijöiden tietoja analytiikkatarkoituksiin. 

1. Rekisterin pitäjän tiedot 

Kuuloliike Korvabuusti Oy
Fredrikinkatu 61, 00100 Helsinki
Puhelin:  044-7222123
Y-tunnus: 2865561-5 
Asiakasrekisteristä vastaava henkilö: Soili Kauppinen, soili@korvabuusti.fi 

2. Mitä tietoja keräämme? 

Pääsääntöisesti saamme tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät henkilötiedot ajan varaamisen yhteydessä henkilöiltä itseltään. Ajanvaraus voi koskea varausta kuulontutkimukseen, kuuloseulaan, kuulokojeen säätöön tai kuulokojeen huoltoon, kuulonsuojainten valmistamiseen tai muuhun vastaavaan. Tekniset analytiikkatiedot tallentuvat vierailun yhteydessä automaattisesti.

Ajanvaranneista henkilöistä keräämme: 

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite tai puhelinnumero
  • Ehdotettu päivämäärä ja kellonaika
  • Henkilön antamat lisätiedot huomioitavaa -kohdasta


Verkkosivuston kävijöistä mahdollisesti keräämämme tekniset tiedot:

  • IP-osoite
  • Käyttöjärjestelmä ja laitetyyppi
  • Sivuhistoria


3. Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme keräämiämme henkilötietoja pääsääntöisesti voidaksemme palvella asiakkaitamme, hoitaaksemme sopimussuhteeseen perustuvat velvollisuutemme, ja/tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Käytämme käsiteltyjä henkilötietoja myös yrityksemme ja asiakaspalvelumme kehittämiseen eteenpäin esimerkiksi analytiikan tarjoamien tietojen kautta. Asiakkaiden tietoja voidaan käyttää asiakaspalveluun, viestintään ja asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitämiseen. Jos otat yhteyttä meihin sähköpostitse, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn. Teillä on oikeus pyytää lisätietoja ja/tai peruuttaa suostumuksenne tietojen keräämiseen, koska tahansa, ottamalla meihin yhteyttä.

4. Kuinka säilytämme henkilötietoja?

Keräämämme henkilötiedot säilytämme tietosuojalainsäädännön vaatiman ajan sekä/tai niin kauan kun se on yksilöllisten tarpeiden mukaan hyödyllistä esimerkiksi asiakassuhteen ajan. Säilytämme henkilötietojanne EU-alueella, emmekä siirrä niitä ETA-alueen ulkopuolelle, ilman erillistä lupaanne.

5. Luovutammeko henkilötietojanne muille osapuolille?

Pääsääntöisesti emme luovuta henkilötietoja Kuuloliike Korvabuusti Oy:n ulkopuolisille henkilöille, paitsi alla mainituissa poikkeustapauksissa: 

Oikeudellinen syy

Voimme luovuttaa henkilötietoja Kuuloliike Korvabuusti Oy:n ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on tarpeellista soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; petoksen, identiteettivarkauden, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai muun yleisen edun edellyttämän tarkoituksen varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Erillinen suostumus 

Voimme luovuttaa henkilötietoja Kuuloliike Korvabuusti Oy:n ulkopuolisille osapuolille, kun olemme saaneet erillisen kirjallisen suostumuksen tietoja koskevalta henkilöltä. Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä.

6. Henkilötietojanne koskevat oikeudet 

Tietosuojalain asetuksien mukaan teillä on; 
• Oikeus saada nähdä käsittelemämme henkilötietonne
• Oikeus vaatia virheellisten, vaillinaisten tai vanhentuneiden henkilötietojen korjausta
• Oikeus vaatia poistamaan henkilötietonne
• Oikeus rajoittaa ja vastustaa henkilötietojenne käsittelyä
• Oikeus pyytää henkilötietonne, jotta voitte siirtää ne kolmannelle osapuolelle.
• Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koette Kuuloliike Korvabuusti Oy:n henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista. 

Suoritamme pyyntönne mukaiset toimenpiteet, ellei meillä ole oikeudellista ja/tai perusteltua syytä olla toteuttamatta pyyntöänne.
Halutessanne käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, voitte lähettää meille postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

7. Evästeet

Evästeet ovat verkkoselaimeesi tallentuvaa dataa, jotka koskevat esimerkiksi verkkosivuja, joilla olet vieraillut. Verkkosivujemme sivulla käytämme evästeitä analytiikkatietojen keräämiseen ja verkkosivuston toimivuuden lisäämiseen. Näin voimme parantaa verkkosivujamme ja tehdä niistä hyödyllisemmät asiakkaillemme. Evästeet liittyvät IP-osoitteeseesi, eikä niiden kautta kerätä muita yksilöintitietoja.

8. Tietoturvallisuus

Edistämme tietoturvallisuutta teknisten suojatoimenpiteiden lisäksi varmistamalla, että henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Käsittelemämme henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.