Kuulontutkimus on hyvä tehdä silloin kun huomaat kuulosi huonontuneen ja se vaikuttaa arkeesi. Et enää kuule kunnolla puhetta tai siitä on vaikea saada selvää, kuormitut normaalia enemmän hälyisissä tilanteissa ja tunnet olosi väsyneeksi. Kuulontutkimuksella selvitetään mikä on kuulosi tilanne. Kuuloalan ammattilainen, audionomi, tekee kuulontutkimuksen äänieriössä tai äänieristetyssä huoneessa. Korvien on hyvä olla puhtaat ja terveet ennen kuulontutkimukseen saapumista.

Erilaisia kuulontutkimuksia ovat äänesaudiometria, ilma- ja luujohtotutkimukset, puhe- ja hälylausetestit sekä epämiellyttävyyskynnysmittaus.

Ilma- ja luujohtotutkimus

Ilmajohtotutkimuksessa asiakas kuulee kuulokkeiden kautta piippaavia ääniä. Asiakas painaa merkkinappia aina kun kuulee äänen.

Luujohtotutkimuksessa kuulokkeet ovat kevyemmät ja sijoitetaan korvan taakse. Näin saadaan selville vielä sisäkorvan kuulokynnykset.

Puhetutkimukset

Puheen ja sanojen tunnistamista tutkitaan hälylause- ja puhetesteillä. Hälylausetesti testaa asiakkaan kuuloa taustahälyssä. Kuulokkeista asiakas kuulee lauseita jotka hän toistaa perässä.

Puhetestissä asiakas kuulee yksittäisiä sanoja eri äänenvoimakkuuksilla ja toistaa sanat kuulemansa mukaan.

Hälypuhetesti

Hälypuhetestin avulla tutkitaan puhetunistusta taustahälyssä. Testin tulos hälypuhekynnys eli signaali-kohonasuhde (yksikkö dB SNR), jolla tutkittava tunnistaa oikein puolet testin puhemateriaalista. 

Hälypuhe testi kuvaa puheaudiometriaa paremmin suoriutumista käytännön kuunteluympäristössä. 

Epämiellyttävyyskynnysmittaus

Mittauksen avulla saadaan selville äänenvoimakkuus, jonka asiakas kokee epämiellyttävänä. Tätä tietoa hyödynnetään esimerkiksi kuulokojeiden säädössä.